ZESPÓŁ

zespół

Arkadiusz Piwoński

Certyfikowany doradca finansowy, który przez ponad 11 lat pracy w Citi Handlowym pomagał najzamożniejszym klientom banku w zarządzaniu majątkiem oraz budowaniu planów finansowych. Od ponad 15 lat aktywny inwestor na rynku kapitałowym.

Specjalizuje się w ocenie ryzyka produktów inwestycyjnych oraz w wyszukiwaniu najkorzystniejszych, dostępnych na rynku rozwiązań finansowych.

Piotr Rychcik

Licencjonowany zarządca, a zarazem entuzjasta rynku nieruchomości. Ma bogate doświadczenie w pracy w sektorze finansowym i w zarządzaniu finansami osobistymi, zdobyte m.in. w ciągu 14 lat pracy dla najzamożniejszych klientów Citi Handlowego.

Specjalizuje się w analizie produktów i usług oferowanych przez banki, domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Uczestnik licznych szkoleń z zarządzania majątkiem (certyfikacje, Wealth Planner oraz Global Portfolio). Wielokrotnie wyróżniany za budowanie zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych.