USŁUGI

usługi

Inwestycje kapitałowe

Bezpieczeństwo i optymalizacja kosztów inwestycji to nasz główny cel .

Rozwiń więcej

Dla naszych klientów szczegółowo analizujemy propozycje inwestycyjne oferowane przez różne instytucje finansowe.

Do naszych głównych zadań należą:

 • Optymalizacja kosztów i podatków (prowizje bankowe, prowizje maklerskie, negocjacje oprocentowania depozytów). Po wykonaniu przez nas optymalizacji kosztów inwestycji oszczędności mogą wynosić od kilkudziesięciu do ponad 200 000 PLN rocznie.
 • Przygotowanie zestawienia zbiorczego, które uwzględnia wszystkie Państwa aktywa posiadane w różnych instytucjach finansowych.
 • Bieżące monitorowanie i aktualizacja wycen posiadanych aktywów.
 • Opracowanie wspólnie z Państwem strategii inwestycyjnej, zgodnej z rzeczywistymi oczekiwaniami (zwłaszcza w odniesieniu do ryzyka inwestycyjnego).
 • Analiza ryzyka, ewentualnych, ukrytych kosztów oraz obiektywna ocena szans na zysk w interesujących Państwa produktach, oferowanych przez dowolne instytucje finansowe.
 • Reprezentowanie Państwa przed instytucjami finansowymi (takimi jak banki, biura maklerskie czy firmy ubezpieczeniowe).

Zwiń

Nieruchomości

 

Wyszukujemy dla Państwa atrakcyjne okazje do inwestowania w nieruchomości. Prowadzimy negocjacje z deweloperami, oceniamy rentowność i perspektywy zysku w pojawiających się lub wskazanych opcjach (np. zakupu grupowego od dewelopera czy zakupu kamienicy do renowacji). Pomagamy w wyborze sposobu najmu posiadanych nieruchomości (najem krótko- lub długoterminowy) oraz firmy zarządzającej nabytą nieruchomością.

Finansowanie

Ściśle współpracujemy z partnerami zewnętrznymi, dzięki czemu pomagamy Państwu w wyborze najkorzystniejszego finansowania – tak dla osób fizycznych (kredyty, pożyczki hipoteczne itp.), jak i przedsiębiorstw (kredyty inwestycyjne, obrotowe, leasingi itp.)

Planowanie podatkowe i sukcesja majątkowa

 

Firmy rodzinne, aktywa w postaci nieruchomości, lokat i inwestycji kapitałowych, prawa autorskie czy wreszcie: udziały w dużych przedsiębiorstwach. To tylko niektóre składniki majątku, które możemy zabezpieczać przed niebezpieczeństwami i możliwym uszczupleniem w przyszłości.

Rozwiń więcej

Brak planowania sukcesji, odkładanie decyzji na później oraz niekompletna wiedza prawna powodują, że majątek często ulega rozproszeniu, podziałowi, a w najgorszym przypadku – utracie. Im większy majątek, tym większa liczba zagrożeń. W Państwa przypadku ich liczba jest bardzo duża, wynika z istniejących i przyszłych zobowiązań. Te zagrożenia można wyeliminować, stosując ogólnodostępne, legalne instrumenty prawne. Współpracując ze sprawdzonymi partnerami, możemy Państwu pomóc w takich obszarach, jak:

Podatki

 • przeglądy transakcji i struktur biznesowych w celu zidentyfikowania potencjalnych obszarów planowania podatkowego,
 • analiza międzynarodowych struktur podatkowych pod kątem prawidłowości zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • doradztwo w zakresie optymalnych struktur przy wynajmie i obrocie nieruchomościami,
 • sporządzanie kalkulacji i deklaracji podatkowych oraz rocznych zeznań podatkowych – w szczególności związanych z transakcjami transgranicznymi,
 • sprawozdawczość do Narodowego Banku Polskiego w zakresie danych dotyczących inwestycji zagranicznych.

Sukcesja Majątkowa

Systematycznie współpracujemy z wyspecjalizowaną kancelarią, która zajmuje się zagadnieniami zabezpieczenia rodziny i firmy na wypadek śmierci osób kluczowych. W zakres usług wchodzą wszelkie działania prawne, w szczególności:

 • plany sukcesji dla firm i rodzin,
 • wdrożenia planów sukcesji,
 • przekształcenia, aporty, weryfikacja umów spółek,
 • testamenty, umowy majątkowe

Zwiń

Rachunki zagraniczne

Pomagamy Państwu w otwieraniu rachunków zagranicznych w Szwajcarii, USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, a także innych jurysdykcjach podatkowych. Rachunki prowadzone są w dużych bankach zagranicznych, takich jak Credit Suisse czy UBS, a także w bankach butikowych, takich jak Lombard Odier czy Vontobel.

Rozwiń więcej

Dzięki współpracy Fidelis Finance z niezależną, szwajcarską firmą Asset Management z nami zyskują Państwo dostęp do wyselekcjonowanych produktów inwestycyjnych, w większości niedostępnych w regularnym obrocie na rynku polskim.

Zwiń