UCZCIWOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ

uczciwość i niezależność

Niezależność jest dla nas gwarancją gry fair play.

Dla Państwa oznacza to pewność. Pewność, że Fidelis Finance, oferujące kompleksowe doradztwo majątkowe dla osób zamożnych, to firma nienależąca do żadnej instytucji. Właśnie dzięki temu gwarantujemy całkowicie bezstronne porady w obszarze majątku osobistego.

Jesteśmy dumni z naszej niezależności – uważamy ją za największą gwarancję jakości naszych usług. Nie mamy zobowiązań wobec dostawców produktów inwestycyjnych czy akcjonariuszy. Nie mamy ciążących na naszych decyzjach planów sprzedażowych. Wszystko to sprawia, że nigdy nie znajdujemy się w sytuacji konfliktu interesów i dzięki temu – zapewniamy klientom w 100% obiektywne porady finansowe.